Drukuj

Z okazji Dnia Języka Ojczystego

 

Konkurs recytatorski ze względu na panującą pandemię COVID-19 odbędzie się indywidualnie w każdej grupie w dniu 19 lutego 2021 (piątek) w godzinach 9-10.

 

 

 

Regulamin konkursu poniżej (po kliknięciu "Czytaj więcej")

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 15 im. W. Chotomskiej w Olsztynie.

 2. Konkurs recytatorski poezji polskiej adresowany jest do przedszkolaków każdej grupy wiekowej I-Bańkolandia, II- Motylkowo, III-Kraina Czarów, IV – Kreseczkowo, V – Muzykańce, VI – Fruwaki.

§ 2. Cele konkursu:

 1. Popularyzacja twórczości polskich poetów oraz zainteresowanie dzieci poezją.

 2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.

 3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci.

 4. Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci.

§ 3. Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu

 1. Konkurs przebiegać będzie w sześciu grupach.

 2. Każda grupa przedszkolna może zgłosić dowolną liczbę przedszkolaków, które do udziału w konkursie są przygotowywane przez mamę lub tatę (babcię, dziadka, ciocię…)

 3. Zgłoszenie udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic nauczycielowi prowadzącemu daną grupę w terminie do 15 lutego 2021r.

 4. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego polskiego poety.

 5. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.

 6. Oceny wystąpień konkursowych dokona jury tj. nauczycielki prowadzące daną grupę.

 7. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród planowane jest bezpośrednio po występach dzieci 19 lutego 2021 r.

§ 4. Kryteria oceny

Recytację ocenia komisja złożona z nauczycielek pracujących w danej grupie.

Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:

 

§ 5. Nagrody

 1. Przewidziane są nagrody za I miejsca oraz nagrody wyróżnienia w każdej grupie wiekowej .

 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

 

Organizatorzy: Agata Jastrzębska-Staniucha i Agnieszka Kucharska