• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Szanowni Państwo,

Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach jest jednym ze sposobów

ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Dlatego  rodzice i osoby opiekujące się dziećmi w czasie dwutygodniowej przerwy od zajęć zobowiązani są do:

  • rygorystycznego przestrzegania w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  • śledzenia na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej oraz informacji na naszej stronie internetowej.

Ponadto:

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Jeżeli podejrzewają Państwo  u siebie koronawirusa należy zadzwonić pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują, co zrobić, by otrzymać pomoc.