• Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

Copyright 2018 - Custom text here

Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczają dzieci, które przejawiają zaburzenia w zachowaniu takie jak: nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia te mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju oraz przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i terapeutycznych.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji z realizacji projektu "Pewny start na dobry początek"

 

Prezentacja - Pewny start na dobry początek.