• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczają dzieci, które przejawiają zaburzenia w zachowaniu takie jak: nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia te mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju oraz przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i terapeutycznych.