• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2018 - Custom text here

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/2017/ZK
na zadanie pod nazwą "DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI"
w ramach projektu "Pewny start na dobry początek"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Gmina Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 24, zaprasza do składania ofert na realizację szkoleń i kursów dla nauczycieli Przedszkoli Miejskich nr 3, 15, 20, 24 i 38. Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017 r. o godzinie 10.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Gmina Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 24, 10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 37.

Ogłoszenie pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1040547