• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą projektu „Pewny start na dobry początek”

 

W realizowanym projekcie za zajęcia muzyczne odpowiedzialne jest Przedszkole Miejskie Nr 38. W listopadzie i grudniu dzieci z wszystkich grup uczestniczyły w gościnnych zajęciach tanecznych. Zajęcia te wspierają rozwój we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność.

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo lubią ruch. Doskonałą okazją do tego typu aktywności była wizyta w Przedszkolu Miejskim Nr 20, gdzie dzieci brały udział w zajęciach przyrodniczych. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym przybliżył przedszkolakom środowisko ptaków, pszczół oraz rosnącej tam roślinności. W wolnym czasie urządziliśmy zawody sportowe.

Zajęcia regionalne w Przedszkolu Miejskim Nr 3 pokazały dzieciom, jak mieszkańcy naszego regionu radzili sobie bez elektryczności. W jednej z sal, zgromadzono niezwykłą kolekcję urządzeń z przeszłości. Wiele przedmiotów możemy jeszcze spotkać w domach naszych babć i dziadków, a ich przeznaczenie może nas zaskoczyć. Dzieci obejrzały młynki /do kawy, cukru czy pieprzu/, makutrę do ucierania maku, tarę do prania, puzderko na agrafki, maszynę do szycia, lampy naftowe, sita, koszyki i wiele innych przedmiotów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Jedno jest pewne - prowadzenie domu wiązało się z dużym nakładem pracy. A dziś mamy prąd, jednak gdyby go zabrakło...

Choreoterapia to zajęcia głównie taneczne. Opierają się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. 

Na zajęcia socjoterapeutyczne uczęszczają dzieci, które przejawiają zaburzenia w zachowaniu takie jak: nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmiałość, strach przed relacjami z rówieśnikami. Zajęcia te mają za zadanie wspomagać dzieci w rozwoju oraz przyjmowaniu i rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych, społecznych i terapeutycznych.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji z realizacji projektu "Pewny start na dobry początek"

 

Prezentacja - Pewny start na dobry początek.