• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

„Zmęczone, głodne, brudne… Takie są dzieci, którym dzieciństwo zostało odebrane z powodu wojny. Zmuszone do opuszczenia swoich domów wyruszają w drogę, która, jak wierzą, przyniesie im lepsze życie. Niestety bardzo często nadzieje te okazują się płonne. Życie uchodźcy nie jest łatwe, a decyzja o ucieczce to ostateczność.”
W ramach współpracy z UNICFem został zrealizowany projekt edukacyjny „Po pierwsze dziecko”, który poruszał problem uchodźctwa.
Wśród celów projektu możemy wyróżnić:

  • edukacja dzieci nt. problemów współczesnego świata, przekazanie najmłodszym wiedzy na temat sytuacji uchodźców, a przede wszystkim dzieci
  • uwrażliwienie młodego pokolenia na krzywdę innych
  • kształtowanie otwartości, tolerancji
  • kształtowanie postawy zaangażowania społecznego.


„Wspomnienie jednej moich podróży…”

Dzieci zaprezentowały w formie plastycznej wybraną podróż uwzględniając środek lokomocji, cel podróży oraz towarzyszące emocje /radość, zniecierpliwienie, ekscytację, itp./. Na wszystkich pracach widać zadowolone i uśmiechnięte buzie, bezpieczny środek lokomocji oraz towarzystwo bliskich.  Wykonanie niniejszych ilustracji miało na celu zwrócenie uwagi dzieci, że nie każda podróż jest radosna, bezpieczna, czy z własnego wyboru… Niektóre podróże podszyte są strachem, poczuciem zagrożenia, obawą o życie własne i bliskich.
„Smutek i radość”

Kolejny etap realizacji projektu polegał na obejrzeniu filmu prezentującego „wycinki” z życia uchodźców – motywy podejmowania decyzji o ucieczce, trudnej przeprawie do miejsc nie objętych konfliktami zbrojnymi oraz dalsze losy w obozach dla uchodźców. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały „obrazy” ludzi – dorosłych i dzieci, utrwalonych na tle ruin miast, płaczących – ze strachu czy szczęścia po dotarciu do celu, uśmiechniętych i szczęśliwych w otoczeniu rodziny. Analiza obejrzanego filmu wzbogaciła wiedzę dzieci nt. praw człowieka, zróżnicowanych warunków życia ludzi na świecie, roli rodziców/opiekunów pragnących zapewnić bezpieczeństwo swoim pociechom, a także naszej roli – ludzi reagujących na krzywdę innych, empatycznych, odpowiedzialnych.
„Prawa ludzi, a warunki życia”

Zdobyta wiedza została utrwalona podczas zabawy „Prawda – Fałsz”, której wyniki zostały upamiętnione w formie plakatu i przypieczętowane przez wszystkie dzieci …odciskiem palca. Plakat wyeksponowany przed salą przedszkolaków informuje wszystkie osoby odwiedzające nasze przedszkole „Co myślą dzieci…”
Każdy człowiek ma takie sama prawa.
Każdy rodzic dąży do zapewnienia bezpieczeństwa swoim dzieciom
Gdybym mieszkał w kraju objętym wojną, chciałbym żeby ktoś mi pomógł.

Jesteśmy przekonani, że poruszanie w przedszkolu również trudnych tematów wpływa na rozwój empatii, otwartości, przyczynia się do refleksji nad własnym życiem , uwrażliwia na krzywdę innych eliminując społeczną bezczynność .