• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here


Szeroko rozumiana edukacja informatyczna ma nieocenione znaczenie w dobie wszechobecności multimediów w życiu człowieka. Istotną kwestią jest, aby edukacja ta prowadzona była już od najmłodszych lat, jako że coraz młodsze dzieci zyskują niemal nieograniczony dostęp do multimediów i internetu za pomocą tabletów, smartfonów, komputerów itp. W tym zakresie najważniejszą staje się edukacja dla bezpieczeństwa oraz rozwijanie umiejętności/intuicji odpowiedniego doboru treści, z którymi kontakt ma dziecko. Odpowiednio wyselekcjonowane materiały, programy i aplikacje będą stanowiły uzupełnienie dla nabywanej wiedzy i umiejętności.

W zajęciach rozwijających zainteresowania informatyczno - techniczne biorą udział dzieci z najstarszych grup, wyłonione na podstawie obserwacji nauczycielek.


Podczas zajęć dzieci uczą się bezpiecznego korzystania z tablicy interaktywnej, myszy komputerowej, magicznego dywanu.

Dzieci nabywają umiejętność obsługiwania programów i aplikacji służących rozwijaniu umiejętności technicznych, informatycznych (w tym z zakresu programowania i kodowania), sprawności motoryki dużej, jak i małej. Różnorodność proponowanych aktywności sprzyja także wzbogacaniu wiedzy ogólnej i kształtowaniu zainteresowań z różnych dziedzin nauki.


Zajęcia trwają 45 minut, odbywają się raz w tygodniu.