• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Już wkrótce dzieci z naszego przedszkola wezmą udział w międzynarodowym projekcie "Europelicious" w ramach programu eTwinnig. Jednym z głównych jego celów jest zapoznanie się z kulturą kulinarną państw partnerskich, do których należą (oprócz Polski oczywiście): Turcja, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Włochy i Hiszpania. Projekt startuje 26 kwietnia i potrwa miesiąc - do 21 maja.

Udział w projekcie będzie powiązany z konkursami grupowymi na logo projektu oraz na przepis na wybraną tradycyjną polską potrawę, opracowany przez dzieci (oczywiście z pomocą rodziców).

Już niedługo, na naszej stronie oraz Teams poszczególnych grup pojawią się szczegóły, ale już teraz zachęcamy do aktywnego udziału w projekcie.

 


Program eTwinning jest europejską społecznością szkolną. Gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracujące ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.

 

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie.

 

W programie uczestniczyć mogą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, zarówno placówki państwowe, jak i prywatne (z uprawnieniami szkół publicznych) z krajów Unii Europejskiej, a także dodatkowo z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Liechtensteinu, Macedonii, Norwegii, Serbii i Turcji.

 

W realizację projektu może być zaangażowana cała szkoła: nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie wraz z opiekunami, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy szkolni i pozostali pracownicy.

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Są wśród nich bardzo krótkie (kilkudniowe), skupione na jednym konkretnym zagadnieniu, jak i wieloletnie, o wciąż poszerzającej się tematyce i działaniach.

 

Forma, tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu. Często zmienia się w trakcie realizacji dopasowując się do aktualnych potrzeb współpracujących.