Drukuj

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola;

 

8:00 - 8:30

Zabawy i ćwiczenia poranne;
Przygotowanie do śniadania;

 

8:30 - 9:00

I śniadanie

 

9:00 - 10:00

Zabawy i zajęcia organizowane z całą grupą

 

10:15 - 10:30

II śniadanie

 

10:30 - 11:30

Spacery i zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali przedszkolnej

 

11:45 - 12:15

Obiad- I danie

 

12:15 - 13:45

Wypoczynek dzieci:

 

13:45 - 14:15

Obiad- II danie

 

14:30 - 17:00