• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola;

 • zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci;
 • zabawy integrujące grupę;
 • praca indywidualna i w małych zespołach;
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę.

 

8:00 - 8:30

Zabawy i ćwiczenia poranne;
Przygotowanie do śniadania;

 

8:30 - 9:00

I śniadanie

 

9:00 - 10:00

Zabawy i zajęcia organizowane z całą grupą

 

10:15 - 10:30

II śniadanie

 

10:30 - 11:30

Spacery i zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali przedszkolnej

 

11:45 - 12:15

Obiad- I danie

 

12:15 - 13:45

Wypoczynek dzieci:

 • bajkoterapia;
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej;
 • dzieci młodsze – leżakowanie;
 • zajęcia dodatkowe według rozkładu tygodniowego (język angielski, tańce, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna).

 

13:45 - 14:15

Obiad- II danie

 

14:30 - 17:00

 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym;
 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;
 • różne formy aktywności podejmowane przed dzieci z własnej inicjatywy;
 • formy aktywności inspirowane przez nauczycielkę – praca indywidualna z dziećmi.