• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, którzy chcą aby ich dzieci nadal uczęszczały do naszego Przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 zobowiązani są do złożenia „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego"

Deklarację należy pobrać: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego i złożyć u nauczycieli grup w dniach  od 4 do 12 marca 2021 roku.

Brak złożonej w terminie deklaracji lub złożenie jej po terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 i koniecznością przystąpienia do ponownej rekrutacji.