• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą dotyczącą Patronki naszego przedszkola

[KLIK]

W I półroczu 2020/2021 zespół ds. promocji czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim nr 15 podjął się kilu działań, które miały na celu zapoznanie dzieci z twórczością wybranych autorów, głównie polskich pisarzy, a także zachęcenie dzieci i rodziców do częstszego zaglądania w świat literatury. Wszystko to zostało przedstawione w projekcie „ Książka moim przyjacielem”.

Ze względu na panującą pandemię i ograniczone możliwości, nie wszystkie zaplanowane działania w okresie od września do stycznia zostały zrealizowane.

Głównymi celami projektu jest przede wszystkim kształtowanie zainteresowań czytelniczych oraz poznawanie przez dzieci utworów literatury dziecięcej podczas pobytu w przedszkolu. W pierwszym półroczu zostało to zrealizowane poprzez codziennie czytanie we wszystkich grupach przedszkolnych utworów literatury dziecięcej różnorodnych autorów m.in. Wandy Chotomskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Ch. Andersena i wielu innych.

Dodatkowo nauczycielki w poszczególnych grupach organizowały dzieciom zabawy plastyczne, w których to zabawach dzieci rysowały swoich ulubionych bohaterów książek oraz testy wiedzy o poszczególnych utworach literackich. Testy miały na celu utrwalanie informacji o wybranej bajce, baśni lub wierszu.

W miesiącu listopadzie, czyli miesiącu niesienia pomocy dla zwierząt w schroniskach, z racji tego, że nie można było przeprowadzić tradycyjnych zbiórek, nauczycielki w grupach, czas wolny w czasie zajęć przeznaczały często na czytanie opowiadań, bajek w których głównymi bohaterami są zwierzęta.

Ponadto w listopadzie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. W wyniku tego dzieci podczas tego dnia w każdej z grup mogły wypowiedzieć się odnośnie swojej ulubionej bajki, ulubionego bohatera.

W miesiącu grudniu, został zorganizowany w każdej z grup „Dzień głośnego czytania”. W związku z obchodami 3 grudnia Dnia Osób Niepełnosprawnych czytane były dzieciom bajki terapeutyczne, które miały na celu uwrażliwianie dzieci na pojęcie niepełnosprawności. Bliżej Świat Bożego Narodzenia, dzieci wprowadzane były w świąteczny nastrój poprzez czytanie utworów o tematyce bożonarodzeniowej.

W miesiącu styczniu dzieci w poszczególnych grupach wykonały zakładki do książek jako prezenty z okazji Dnia Babci i Dziadka. Natomiast w dniach 25. 01- 29.01. realizowany był tydzień poświęcony twórczości W. Chotomskiej w związku z obchodami w dniu 26.01 imienin patronki naszego przedszkola.

W drugim półroczu 2020/2021 roku planujemy dalej promować czytelnictwo poprzez realizację wielu różnorodnych przedsięwzięć. Jeżeli tylko sytuacja związaną z pandemią koronawirusa się poprawi bierzemy również pod uwagę ponowne nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym m.in. z bibliotekami, teatrem itp.