• Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

Copyright 2018 - Custom text here

 

Cy ja dobze mówię?


19 lutego o godz. 15:30 odbyło się spotkanie z logopedą - Panią Alicją Karską, która już kolejny rok prowadzi w naszej placówce terapię logopedyczną. Wybór specjalisty jak i zagadnień nie był przypadkowy, bowiem od dłuższego czasu dostrzegany jest problem wśród dzieci związany z poprawną mową.

Przyczyn powstawania wad wymowy może być wiele, a wczesna reakcja może uchronić dziecko przed dalszymi trudnościami na kolejnych szczeblach edukacji, ale także w życiu dorosłym - ograniczając, np. możliwości zawodowe.
Dlatego też, bardzo gorąco pragniemy podziękować rodzicom, którzy przybyli na zorganizowane spotkanie w celu wzbogacenia swojej wiedzy, umiejętności, ale również otrzymania wsparcia i ukierunkowania dalszych działań w trosce o mowę swojego dziecka.