Drukuj

 Przedszkole mieści się na osiedlu Jaroty z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Placówka posiada sześć sal dydaktycznych wyposażonych w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Przedszkole posiada również salę gimnastyczną, salę do zajęć logopedycznych oraz zajęć kompensacyjno- wyrównawczych, w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe.

Obok budynku znajduje się duży ogród wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny typu: indiańska wioska, ścieżka zdrowia, uwzględniający potrzeby dzieci starszych i młodszych.

 

 

Dzieci uczęszczają do 6 grup wg wieku:

BAŃKOLANDIA grupa dzieci 3 letnich
MOTYLKOWO grupa dzieci 4 letnich
KRAINA CZARÓW grupa dzieci 4 letnich
KRESECZKOWO grupa dzieci 5 letnich
MUZYKAŃCE grupa dzieci 4 - 5 letnich
FRUWAKI grupa dzieci 5 - 6 letnich

 

W ciągu dnia dzieci korzystają z 4 posiłków:

8.30 I śniadanie
10.00 II śniadanie
12.00 obiad - zupa
14.00 obiad - II danie

 

W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponadto nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych, typu: logopedia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia kółka plastycznego oraz oligofrenopedagogika. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Ponadto w placówce realizuje się programy własne:

 

W obecnym roku szkolnym placówka realizuje 3 projekty:

W każdym projekcie uczestniczy cała społeczność przedszkolna.