• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

 

The Garden Party

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, łączący edukację międzykulturową z edukacją przyrodniczą i treściami prozdrowotnymi. Projekt obejmuje trzy etapy działań, których finalnym efektem jest stworzenie we wszystkich placówkach partnerskich tablicy tematycznej "Garden party" z wykorzystaniem stworzonych przez partnerów sylwet wybranych warzyw i owoców charakterystycznych dla danych krajów partnerskich. Proces tworzenia sylwet i przygotowania wystawy stanowić będzie inspirację do wzbogacania wiedzy przyrodniczej, prozdrowotnej i kulinarnej, a także kształtowania kreatywności i elastyczności myślenia, otwarcia na różnorodność oraz naturalnego rozbudzania chęci nauki języków obcych.

Plan pracy

WSZYSTKIE etapy pracy fotografujemy, zamieszczamy na TwinSpace projektu

Wymieniamy się fotografiami utworzonych tablic

Wymieniam się informacjami dot. wykorzystania otrzymanych materiałów

Etap I

tematyka tygodnia: nasze ulubione rodzime warzywa i owoce. Przygotowanie sylwet wybranych warzyw i owoców z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Format sylwet: A4.

Do każdego partnera wysyłamy po 2 - 3 sylwety.

Każda sylweta jest podpisana (autorzy + nazwa kraju partnerskiego + nazwa warzywa/owocu w języku partnera i w języku angielskim)

Dodatkowo, do przesyłki dołączamy 1 przepis na nieskomplikowaną potrawę z wykorzystaniem co najmniej jednego owocu/ warzywa z przedstawionych na sylwetach (ten sam przepis można wysłać do wszystkich partnerów)

Będzie nam miło otrzymać również pocztówkę od każdego z partnerów (np. widokówkę z miasta partnerskiego)

Wykonane sylwety, przepisy i pocztówki wysyłamy POD KONIEC PIERWSZEGO TYGODNIA projektu.

Etap II

oczekiwanie na przesyłki, planowanie dalszej pracy, zamieszczenie zdjęć z I etapu pracy na TwinSpace projektu.

Etap III

przygotowanie wystawy - tablicy "Garden party", wykorzystanie otrzymanych sylwet i przepisów podczas zajęć. Degustacja proponowanych przez partnerów owoców i warzyw, poznanie właściwości zdrowotnych i walorów smakowych, nauka angielskich nazw warzyw i owoców biorących udział w Garden Party, oglądanie mapy Europy - wskazanie położenia krajów partnerskich, oglądanie zdjęć z wybranych krajów/miast. Dzielenie się pomysłami i wrażeniami z realizacji projektu na TwinSpace, zamieszczanie zdjęć/ filmików np. przedstawiających dzieci z placówek partnerskich z otrzymanymi sylwetami itp.) Podsumowanie i zamknięcie projektu.

Cele projektu

- Rozwijanie wiedzy przyrodniczej, dot. najpopularniejszych roślin uprawnych w różnych krajach Europy

- Poznanie najpopularniejszych rodzimych gatunków warzyw i owoców krajów partnerskich. Dostrzeganie podobieństw i różnic.

- Rozwijanie gustów kulinarnych, ekspresja własnych upodobań, poznanie zwyczajów kulinarnych różnych krajów

- Kształtowanie wiedzy i nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem. Poznawanie nowych smaków. Przygotowanie wybranych potraw, zaproponowanych przez partnerów

- Edukacja międzykulturowa, integracja z dziećmi z placówek partnerskich

- Kształtowanie zainteresowania językami obcymi

- Rozwijanie sprawności manualnej, kreatywności i wyobraźni poprzez wykonanie prac plastyczno - technicznych - slwet przedstawiających różne warzywa i owoce.

- Kształtowanie poczucia estetyki podczas tworzenia wystawy zgromadzonych prac

Oczekiwane rezultaty

- Dzieci znają i wskazują podobieństwa i różnice w dot. najpopularniejszych warzywach krajów partnerskich oraz gustów kulinarnych

- Orientują się w zasadach zdrowego żywienia, poznają nowe smaki, przygotowują proste dania z wykorzystaniem wybranych warzyw i owoców

Tworzą wystawę zatytułowaną "Garden Party" będącą inspiracją do dalszych działań.

- Dzieci interesują się innymi krajami i kulturami, są otwarte i ciekawe różnorodności, interesują się nauką języków obcych.

- Współdziałają podczas realizacji projektu. Mają poczucie integracji z dziećmi z krajów partnerskich poprzez śledzenie działań na TwinSpace.

 

 

W ramach projektu nawiązaliśmy współpracę z Hiszpanią, Litwą i Rumunią (wciąż oczekujemy na przesyłkę od rumuńskich partnerów). Przygotowywanie prac dla krajów partnerskich, oczekiwanie na przesyłki i ich otwieranie stanowiło dla naszych przedszkolaków niezwykłe doświadczenie. Zawartość otrzymanych przesyłek (portrety owocowe i warzywne, przepisy, pocztówki) mogą Państwo podziwiać na naszej wystawie „The garden party” w holu przy szatni grupy I.

 

Zachęcamy także do wypróbowania przygotowanych specjalnie dla nas oryginalnych przepisów na litewskie cepeliny, a także hiszpańskie ciasteczka migdałowe i jabłkowy krem. :-)