• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

"Easter Cards Exchange"


Wiosną 2017 roku dzieci z grupy IV i V przystąpiły do realizacji projektu "Easter Cards Exchange" zainicjowanego przez naszych brytyjskich przyjaciół w ramach programu współpracy międzynarodowej eTwinnig. Celem projektu jest wirtualna wymiana kartek wielkanocnych (w których wykonanie niezwykle aktywnie zaangażowali się rodzice podczas zajęć warsztatowych - raz jeszcze dziękujemy za przybycie :-) ) oraz dzielenie się informacjami na temat zwyczajów wielkanocnych w różnych zakątkach Europy. Do projektu przystąpiło aż 32 partnerów z: Wielkiej Brytanii, Włoch,Rumunii, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Bośni i Hercegowiny, Portugalii, Chorwacji i Słowacji. Realizacja projektu wzbudziła ogromne zainteresowanie przedszkolaków, zachęcając do poznawania kultur innych krajów i szacunku do różnorodności. Poniżej - efekty naszych działań, a wkrótce - fotorelacja z działań naszych partnerów.

 

The Garden Party

Projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym, łączący edukację międzykulturową z edukacją przyrodniczą i treściami prozdrowotnymi. Projekt obejmuje trzy etapy działań, których finalnym efektem jest stworzenie we wszystkich placówkach partnerskich tablicy tematycznej "Garden party" z wykorzystaniem stworzonych przez partnerów sylwet wybranych warzyw i owoców charakterystycznych dla danych krajów partnerskich. Proces tworzenia sylwet i przygotowania wystawy stanowić będzie inspirację do wzbogacania wiedzy przyrodniczej, prozdrowotnej i kulinarnej, a także kształtowania kreatywności i elastyczności myślenia, otwarcia na różnorodność oraz naturalnego rozbudzania chęci nauki języków obcych.

"MY DREAM HOLIDAY" - PROJEKT e TWINNING

 

 

Dzieci z naszego przedszkola kolejny raz stawiły czoła nowym wyzwaniom - a tym razem, dotyczyło ono nawiązania znajomości z dziećmi z innych krajów oraz miast w Polsce. Pomocny okazał się program "My dream holiday" w ramach projektu e Twinning. Jak przebiegały poszczególne prace? Proszę zobaczyć.

 

ZAŁĄCZNIK 1- e TWINNING kartki

ZAŁĄCZNIK 2- e TWINNING projekt