• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

Informujemy, że przyjmowanie dzieci do przedszkola na miesiąc lipiec 2020r. odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 114 Prezydenta Olsztyna z dnia 14 maja 2020r. w sprawie wznowienia z dniem 18 maja 2020r. funkcjonowania przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w okresie stanu epidemii COVID- 19. (Treść Zarządzenia i załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej przedszkola).

  1. Zgodnie z zarządzeniem w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

  2. W drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych, którzy przedstawią zaświadczenia pracodawcy o konieczności ich powrotu do pracy lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i konieczności powrotu do pracy.

  3. W trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora przedszkola po uwzględnieniu indywidualnej sytuacji rodzinnej dziecka w stanie epidemii.

Z uwagi na utrzymujący się stan pandemii liczba miejsc jest ograniczona ( 12 dzieci w grupie)

Przypominamy, że do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.

Rodzice spełniający powyższe kryteria zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

(rodzice wykonujący zawody z pkt. 1)

  • zaświadczenia pracodawcy o konieczności ich powrotu do pracy lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i konieczności powrotu do pracy.

(rodzice z pkt.2)

(wszyscy zainteresowani)

Powyższe dokumenty należy składać do 5 czerwca 2020r. w formie papierowej (do skrzynki w holu)