• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

Rozpoczęcie kalendarzowej i astronomicznej Wiosny sprzyja poszukiwaniu pierwszych jej oznak. Z tej okazji, "Muzykańce" zamieniły się w matematyczno - przyrodniczych detektywów. Jak zaś przystało na detektywów - pracując w parach rozwiązywały tajemnicze zadanie - ktoś wymieszał różne zwierzęta i rośliny, ukrywając wśród nich różnego oznaki wiosny! W toku dociekań i ożywionych dyskusji, wszystkie pary przedszkolaków stworzyły z wymieszanych obrazków dwa zbiory, a następnie przekształciły je w diagramy Venna, czyli schematy, służące ilustrowaniu zależności między zbiorami. Okazało się, że zbiory zwierząt i roślin mogą mieć ze sobą coś wspólnego - z każdego z nich dało się "wyłowić" elementy, będące oznakami wiosny. Wszystkie "tropy" zostały uporządkowane, policzone i umieszczone na swoich miejscach w diagramie. Misja zakończona! Poniżej dowody zdjęciowe :-)
Zajęcie odbyło się w ramach realizacji projektu "Dotykamy matematyki" w oparciu o elementy metody L. Wygotskiego.