• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

Drodzy Rodzice,

poszukując nowych dróg wzbogacenia oferty dydaktyczno – materialnej przedszkola dzięki współpracy rodziców, dyrektora oraz nauczycieli został opracowany projekt z zakresu edukacji matematyczno - sensorycznej „Dotknąć matematyki”, pozyskując dofinansowanie do jego realizacji z Fundacji mBanku. Projekt stanowi jedną ze strategii mFundacji „M jak Matematyka”, której założeniem jest promowanie i dofinansowanie inicjatyw służących rozwijaniu myślenia matematycznego i kształtowanie umiejętności wykorzystywania matematyki w różnych dziedzinach codziennego życia.


Projekt „Dotknąć matematyki” łączy dwa rodzaje aktywności dzieci – matematyczną  z sensoryczną rozwijając nie tylko umiejętności matematyczne, logiczne, ale dzięki atrakcyjnym środkom sensorycznym wzbogaci sytuacje sprzyjające obserwacji, wnioskowaniu i przewidywaniu. Realizacja projektu planowana jest w terminie od września 2016 r. do czerwca 2017r. obejmując różnorodne formy aktywności dzieci z wykorzystaniem materiału sensorycznego pozyskanego m.in. ze środków pozyskanych z mFundacji.

W realizację projektu zostaną zaangażowane wszystkie dzieci uczestnicząc, m.in.::

  • w systematycznie organizowanych zajęciach matematycznych z wykorzystaniem materiału sensorycznego w zagospodarowywanej salce sensorycznej, których celem jest wprowadzenie dzieci w świat kształtu i koloru, oswojeniem z nauką działań matematycznych, motywowanie do analizowania przedmiotów, dostrzegania zależności i wnioskowania w drodze praktycznego działania oraz doskonalenia umiejętności koncentracji uwagi, np. „Podobieństwa i różnice w porach roku – długość dnia, temperatura”, „Dodajemy kasztany z Panią Jesienią”, „Odejmujemy temperaturę zimą”, itp.
  • w konkursach, np. „Matematyczna zabawka sensoryczna” oraz imprezach, np. „Witamy na geometrycznym balu”, „Matematyka w rodzinnym gronie”

Realizacja programu zakłada również pozyskanie pomocy sensorycznych wykorzystywanych do kształtowania kompetencji matematycznych dzieci, np. metalowe trójkąty Montessori, gra ruchoma kropki matematyczne, duża mata sensoryczna z kwadratów, ramki geometryczne do figur, itp.

Jakie efekty planujemy osiągnąć?
Realizując projekt zamierzamy wyposażyć dzieci w podstawową wiedzę matematyczną stanowiącą fundament sukcesów w kolejnych etapach edukacji, ukazać zabawową formę nauki matematyki zarówno dzieciom, jak i rodzicom, w szerszym stopniu wykorzystywać zmysły w zakresie edukacji oraz codziennego funkcjonowania, motywować dzieci do logicznego myślenia, dostrzegania zależności. Wzbogacenie bazy materialnej przedszkola       o pomoce sensoryczne do nauki matematyki. Dodatkową wartością projektu będzie wzbogacenie wiedzy teoretycznej i praktycznej nauczycielek z zakresu edukacji sensorycznej dzięki uczestnictwu w szkoleniu poświęconym wykorzystaniu materiału sensorycznego  w nauczaniu matematyki i edukacyjnej roli zmysłów oraz przełożenie tej wiedzy na systematycznie prowadzone zajęcia z dziećmi w doposażonej sali.

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach i … wspólnego dotykania matematyki