• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2019 - Custom text here

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/75/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 r. oraz Statutem Przedszkola § 9 pkt 7 – 13 informujemy, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można uiszczać:

- przelewem do dnia 20 – go każdego miesiąca (zgodnie z umową) dokonywanym na dwa odrębne rachunki bankowe przedszkola:

- dochody (opłata za korzystanie z przedszkola ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki)

77 1240 1590 1111 0000 1465 1102


- dochody (wyżywienie)

52 1240 1590 1111 0010 3674 5305

Wpłat na powyższe konta dokonują rodzice po wcześniejszym otrzymaniu informacji o jej wysokości.

- Wpłat za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać wyłącznie na konto przedszkola.

(Od opłat  dokonanych po terminie będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego)

Terminarz zbierania opłat w roku szkolnym 2011/2012:

Miesiąc

Dzień

Wrzesień 14
Październik 19
Listopad 16
Grudzień 14
Styczeń 18
Luty 15
Marzec 14
Kwiecień 18
Maj 16
Czerwiec 13