• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2019 - Custom text here


Procedura składania podania o przyjęcie dziecka do przedszkola:

  • Wnioski składają wszyscy rodzice (również rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola).
  • Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola następuje poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza na stronie internetowej: http://www.nabor.pcss.pl/olsztyn.
  • Po wypełnieniu elektronicznego formularza (proszę wpisać nazwę zakładu pracy) należy wniosek wydrukować, własnoręcznie podpisać i opieczętować w zakładach pracy.
  • Wydrukowany, podpisany i opieczętowany wniosek należy dostarczyć  wyłącznie do przedszkola pierwszej preferencji.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy składać w gabinecie wicedyrektora w godzinach:

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 17.00
środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00