• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

 

Oświadczenie rodzica

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Procedura komunikacji z rodzicami

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa

Do przedszkola dzieci przyprowadzane /odbierane są wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu tego faktu z dyrektorem przedszkola  możliwe jest upoważnienie jednej osoby do przyprowadzania/odbierania dziecka. Osoba zgłoszona jest zobowiązana podpisać odpowiedni dokument upoważnienia i określić szybką drogę komunikacji  z przedszkolem na wypadek zachorowania na COVID-19. 

Upoważnienie