Drukuj

Szanowni Rodzice,

prosimy o zapoznanie się i wypełnienie następujących dokumentów:

- Informacja RODO

- Oświadczenie

- Upoważnienie do odbioru dzieci-

- Zgoda na wykorzystane wizerunku dziecka.
(wszystkie w menu Do pobrania)

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 nie podpisujemy umów cywilno-prawnych.