• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Szanowni Rodzice ...

Obecnie sytuacja w Przedszkolu Miejskim Nr 15 im. Wandy Chotomskiej należy do trudnych. Od 3 lutego 2021 r. obserwujemy dynamiczny rozwój zachorowań na COVID-19 wśród pracowników pedagogicznych, obsługi, dzieci i rodziców. W dniu dzisiejszym otrzymałam informację o kolejnym pozytywnym przypadku zakażenia i w związku z tym GRUPA VI (Fruwaki) objęta będzie kwarantanną. Większość dzieci z tej grupy kontakt ze źródłem zakażenia miała w dniu 15.02.2021 r.

Informuję, iż:

- kwarantanna nakładana jest na okres 10 dni od dnia ostatniego kontaktu z osoba zakażoną

- kwarantanny nie nakłada się na rodziców ani współzamieszkujących

Z uwagi na  aktualną sytuację epidemiologiczną w związku z którą zarówno zdrowie jak i bezpieczeństwo dzieci i pracowników może być zagrożone po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie podjęta została decyzja w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zawieszenia zajęć dla wszystkich grup w Przedszkolu Miejskim Nr 15 im. Wandy Chotomskiej w okresie od 16.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Decyzja uzasadniona została tym iż ze względu na dużą absencję pracowników spowodowaną zachorowaniami na COVID-19 i dłuższym leczeniem stan bezpieczeństwa całej społeczności przedszkolnej może być zagrożony. Istnieją poważne obawy związane z brakiem bezpośredniego i właściwego nadzoru nad zachowaniem przede wszystkim bezpieczeństwa higeniczno - sanitarnego a 10 godzinny tryb pracy nauczycieli w pełnej koncentracji ze względu na nieobecność drugiego nauczyciela prowadzącego grupę może doprowadzić do zbyt dużego obciążenia psychofizycznego.

W okresie zawieszenia zajęć tj. do dnia 26.02.2021 r., zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane przez nauczycielki nie przebywające w izolacji w formie kształcenia na odległość wykorzystując narzędzie Teams.

W okresie zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolu zostanie przeprowadzona dezynfekcja wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

 

Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej dla Nas sytuacji.

 

Magdalena Piątek

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej