• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

 

Od dnia 1 września 2020 r. zapraszamy do przedszkola wszystkie przedszkolaki.

Nasze przedszkole będzie funkcjonowało na szczególnych zasadach i w tzw. reżimie sanitarnym. Zarówno pracownicy przedszkola jak i rodzice/opiekunowie prawni dzieci muszą znać i stosować się do obowiązujących procedur.

Od nas wszystkich zależy, czy dzieci i my sami zachowamy zdrowie.

Mam świadomość obaw i stresu związanego z posłaniem dziecka do przedszkola i wiem, że dzieci również to przeżywają.  W imieniu własnym i całego naszego zespołu zapewniam Państwa, że bardzo sumiennie przygotowaliśmy się do tego wyzwania i zrobimy, co w naszej mocy, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania naszego przedszkola od 01 września 2020 r. zawarte są w procedurach (strona internetowa – zakładka Dla Rodziców). Dlatego zobowiązuję wszystkich Państwa do zapoznania z nimi oraz wypełnienia i przyniesienia do przedszkola załączonego oświadczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka (rano lub przy odbiorze).

 

Przedszkole otwarte jest w godzinach 6.00-16.30

Jeżeli chcą Państwo uniknąć przebywania swojego dziecka w innej sali, proszę w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach pracy oddziału. Zawsze należy cierpliwie poczekać przed wejściem zachowując dystans społeczny od innych oczekujących osób.

 

 

Grupa

 

 

Godziny pracy oddziału

BAŃKOLANDIA

6.00 – 16.00

MOTYLKOWO

6.30 – 16.30

KRAINA CZARÓW

7.30 – 15.30

KRESECZKOWO

6.45 – 16.15

MUZYKAŃCE

7.30 – 16.00

(w piątki do 15.30)

FRUWAKI

7.00 – 16.00

 

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8.15 i odbieranie od godziny 14.30

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej

Mariola Woźniak