• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2020 - Custom text here

Szanowni Rodzice,

z dniem 18 maja wznawiamy działalność Naszego Przedszkola dla osób, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Dzieci przydzielone są do grup zgodnie z zadeklarowanymi przez Państwa godzinami. Nie wszystkie indywidualne oczekiwania możemy spełnić, ze względu na konieczność utrzymania reżimu sanitarnego. Należy dostosować się do wyznaczonego czasu przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

Po godzinie 8:00 nie przyprowadzamy dzieci.

W miesiącu maju utworzyliśmy 4 grupy, nazwane kolorami. Rodzeństwa są umieszczone razem.

O tym, do której grupy przydzielono Państwa dziecko oraz o godzinach przyprowadzania
i odbierania dziecka poinformują Państwa wychowawcy grup.

 

NAZWA GRUPY

 

GODZINY PRACY

OBSADA

Godziny Przyprowadzania dzieci

Godziny odbierania dzieci

ZIELONA

 

6.30-16.30

Anna Aleksandrowicz

Grażyna Rokicka

 

Aldona Zawiślak

6:30 – 7:00

16:00 – 16:30

 

CZERWONA

6.45-16.15

Ewa Krasnodębska

Agnieszka Kucharska

 

Justyna Sendrowska

7:15 – 7:30

15:30 – 16:00

 

ŻÓŁTA

7.00-16.00

Marzena Załęska

Katarzyna Borowska

 

Katarzyna Sobiech

7:00 – 7:15

15:00 – 15:30

 

NIEBIESKA

7.15-15.45

Monika Kieca-Dzikowska

Jolanta Szumiło

 

Joanna Stępniak

7:30 – 8:00

14:30 – 15:00

 

Tylko w uzasadnionych przypadkach można uzgodnić z Dyrektorem inną godzinę przyprowadzania dziecka do przedszkola. Stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieci z różnych grup nie powinny kontaktować się ze sobą dlatego prosimy, by Państwo ściśle przestrzegali ustalonych godzin.

W imieniu całego zespołu Przedszkola Miejskiego Nr 15 zapraszam wszystkie zgłoszone dzieci do naszego przedszkola od 18 maja 2020r.

 

Mariola Woźniak