• Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

 • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2021 - Custom text here

Kształcenie na odległość

 

Szanowni Rodzice!

W czasie ograniczonego funkcjonowania przedszkola realizujemy kształcenie na odległość. Żeby zapewnić stały kontakt z dziećmi, zapraszamy Państwa do współpracy poprzez:

 • przesyłanie drogą mailową propozycji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

 • zamieszczanie propozycji zajęć edukacyjnych na stronie internetowej Przedszkola,

 • informowanie Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu,

 • modyfikowanie i dostosowanie proponowanych treści programu wychowania przedszkolnego do możliwości kształcenia „na odległość”  z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych,

 • umożliwienie konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i specjalistami poprzez pocztę elektroniczną i telefon do Przedszkola,

 • nawiązanie współpracy z rodzicami dzieci objętych kształceniem specjalnym w celu  realizacji Indywidualnego Programu  Edukacyjno – Terapeutycznego.

Kształcenie na odległość, to niecodzienny sposób pracy dla nas i dla Państwa. Zdaję sobie sprawę, że wymaga od Państwa szczególnego zaangażowania. Postaramy się, by nasze propozycje pracy z dziećmi były atrakcyjne i zachęcały dzieci do aktywności. W realizacji zadań służymy radą i pomocą. Proszę o kontaktowanie się z wychowawczyniami i specjalistkami oraz dyrektorem przedszkola.

W tym trudnym czasie życzę Naszym Przedszkolakom i Państwu, w imieniu wszystkich pracowników przedszkola, dużo zdrowia, radości z bycia razem i nadziei, że wkrótce spotkamy się .

Czekamy na Was w Naszym Przedszkolu.

 

Mariola Woźniak

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej