Drukuj

SZANOWNI RODZICE

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DZIECI

 DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 15 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE 

 24 MARCA 2020R. OD GODZ. 8.00. -  29 KWIETNIA 2020R. DO GODZ. 14.00

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego zostały określone

w Zarządzeniu Prezydenta Olsztyna Nr 11 z dnia 20 stycznia 2020r.

w sprawie określenia terminów postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja odbędzie się zgodnie z :

  1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017r.poz. 59)
  2. Uchwałą Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania , stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
  3. Regulamin Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej.

 

„Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 ” wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie internetowej https://portal.edukacja.olsztyn.eu

 

 

 

W ZWIĄZKU Z TYM  RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH

DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ

„Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

W TERMINIE OD 13 MARCA 2020 ROKU DO 23 MARCA 2020 ROKU

Deklaracje będą dostępne w grupach oraz na naszej stronie internetowej.

terminy rekrutacji

Uchwała Rady Miasta