• Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

  • Rok 2017/2018 Rokiem Jubileuszowym

Copyright 2018 - Custom text here

 

17 maja uczestniczyliśmy w zajęciach przyrodniczych prowadzonych w ramach projektu. Oglądaliśmy lapidarium, przeszliśmy przez ścieżkę sensoryczną, zobaczyliśmy ptasi oraz słoneczny zegar.
18 maja uczestniczyliśmy w lekcji bibliotecznej "Nikt nie lubi być przezywany". prowadzonej przez p.Anię z Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 13.