• Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

  • Przedszkole Miejskie Nr 15

Copyright 2019 - Custom text here


20 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie mające na celu rozwijanie czytelnictwa wśród najmłodszych, doskonalenie umiejętności rozumienia słowa pisanego oraz traktowania literatury jako źródła rozrywki i wiedzy. W drodze do osiągnięcia wytyczonych założeń jest twórczość patronki przedszkola - Wandy Chotomskiej, która bawi, uczy i zamyka drzwi przed nudą od wielu lat:) W spotkaniu pt. "Zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej" wzięły udział dzieci z trzech placówek: Przedszkola Miejskiego Nr 9, Przedszkola Niepublicznego "Nutka" oraz Przedszkola Miejskiego Nr 15 im. Wandy Chotomskiej - organizatora imprezy. Reprezentanci poszczególnych placówek zaprezentowali wiersze Wandy Chotomskiej, które poruszając różnorodną tematykę wzbogaciły spotkanie bawiąc publiczność. Wartością dodaną literackiej inicjatywy jest integracja dzieci z sąsiednich przedszkoli, które dzielą się uśmiechem i chęcią wspólnej zabawy.
Ps. Raz jeszcze pragniemy podziękować wszystkim dzieciom uczestniczącym w spotkaniu, a w szczególności dzieciom prezentującym wiersze Wandy Chotomskiej.