Drukuj

INFORMACJE OGÓLNE

Przedszkole mieści się na osiedlu Jaroty z dala od głównych arterii komunikacyjnych. Placówka posiada sześć sal dydaktycznych wyposażonych w bezpieczny i atrakcyjny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które ułatwiają dzieciom wszechstronny rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Przedszkole posiada również salę gimnastyczną, salę do zajęć logopedycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, w których odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe. Obok budynku znajduje się duży ogród wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny typu: indiańska wioska, ścieżka zdrowia, uwzględniający potrzeby dzieci starszych i młodszych.

Dzieci uczęszczają do 6 grup wg wieku:

 

BAŃKOLANDIA grupa dzieci 3-letnich
MOTYLKOWO grupa dzieci 4-letnich
KRAINA CZARÓW grupa dzieci 5-letnich
KRESECZKOWO grupa dzieci 5-letnich
MUZYKAŃCE grupa dzieci 5-6-letnich
FRUWAKI grupa dzieci 5-6-letnich

 

 

W ciągu dnia dzieci korzystają z 4 posiłków:

8.30 I śniadanie
10.00 II śniadanie
12.00 obiad - zupa
14.00 obiad - II danie


W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym logopeda i nauczyciel religii. Nauczycielki wychowania przedszkolnego posiadają ponadto kwalifikacje do prowadzenia zajęć dodatkowych, typu: logopedia, terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia kółka plastycznego oraz oligofrenopedagogika.

W szerokim zakresie realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia objęte są terapią logopedyczną i pedagogiczną. W przedszkolu prowadzone są zajęcia z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Olsztynie.